Friday, December 18, 2009

عنایت فانی bbc kazem alamdari keyhan gozaar.org gozaar

"به گزارش خبرنگار آینده (جمهوری اسلامی)، مصاحبه اخیر شبكه فارسی زبان BBC با رضا پهلوی فرزند شاه مخلوع واقعیت های تازه ای از درك پایین سیاسی و ناتوانی وی در پیش بینی های متداول از حوادث جهان امروز را به نمایش گذاشت، به حدی كه وی در تعریف ماهیت نظام های سیاسی قدرت تشخیص مناسبی نداشت."

"كيهان" (جمهوری اسلامی):
نوه رضا قلدر: پدرم ديكتاتور نبود، فقط آزادي سياسي نمي داد!

"تجربه‌ تاریخی نشان داده، که دیکتاتورها با اصرار ورزیدن بر تصور باطل خود، تنها زمانی واقعیت را می‌پذیرند که راه نجاتی برایشان باقی نمانده است. بنابراین، راهی جز سقوط برای خود باقی نمی‌گذارند. محمد رضا شاه پهلوی نمونه‌ بارز آن است. نیکلای چایشسکو، رئیس جمهور دیکتاتور و مادام العمر رومانی حتی تا لحظه‌ی اعدام، باور نداشت که مردم علیه او به پا خاسته‌اند. او سقوط خود را نتیجه‌ توطئه‌ خارجی‌های می‌دانست....اینها درس‌های تلخ تاریخ‌اند که شاید بازگویی آن برای دیکتاتورها و حکومت‌های زورمداری که تصور می‌کنند تاریخ با آنها به گونه‌ای دیگر رفتار خواهد کرد، لازم است. زمانی که حکومتی در برابر اراده‌ مردم و منافع ملی قرار بگیرند..."

"پس از ۱۶ آذر" ؛ مِستِر کاظم علمداری
تارنمای حقوق بشری "گذار" (وابسته به بنياد "فريدوم هاوس")

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home