Monday, December 21, 2009

ayatollah shirin ebadi Ayatollah Hossein Ali Montazeri

پيام مادام شيرين عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، بمناسبت مرگ "پدر حقوق بشر"

جنبش راه سبز

"پدر مرا به بخش که در سال‌های سختی که علیه رژیم ستم شاهی‌ مبارزه می‌‌کردی ترا یاری نکردم زیرا ابلهانه می‌‌پنداشتم، حکومتی که مجهزترین ارتش خاور میانه را دارد با فریاد چند روحانی ساقط نخواهد شد - حتما به یاد می‌‌آوری که حتی تا چند ماه مانده به پیروزی انقلاب، تعداد روحانیونی که مخالف شاه بودند، تا چه حد اندک بود- شاید هم از ترس چنین می‌‌اندیشیدم و می‌‌خواستم بی‌ تفاوتی خود را توجیه کنم.

پدر مرا به بخش، زمانی‌ که پس از تحمل سال‌ها زندان و شکنجه [در رژیم ستم شاهی‌]، آزاد شدی برای تبریک به دست بوست نیامدم زیرا که جاهل بودم. نمی‌‌دانستم در زندان تو تنها پناهگاه زندانیان بودی. نمی‌‌دانستم چه نقش مهمی‌ در نزدیک ساختن گروه‌های مسلمان مبارز و چپ انقلابی‌ داشتی.

پدر مرا ببخش، زمانی‌ که همراه آیت الله خمینی به تهران آمدی و مهم‌ترین مشاور سیاسی رهبر انقلاب بودی، درایت و تیزهوشی ترا نادیده گرفتم و معنای سخنانت را نمی‌‌فهمیدم....

تو پدر "حقوق بشر" در ایران هستی‌ و میلیون‌ها چون من فرزند و مرید داری... پدر ما را به بخش که تو بزرگواری. پدر کوتاهی فرزندانت را تاریخ جبران خواهد کرد. تاریخ در مورد ستمی که بر تو رفت و آزاده گی تو کتاب‌ها خواهد نوشت. تو در یادها زنده هستی‌ تا عدالت و انسانیت زنده است...

...شاگردت
شیرین عبادی"

+
"به نداها، به سهراب برسان سلام ما را"

4 Comments:

Anonymous Anonymous said...

خانم شیرین عبادی، قاضی دوران ستمشاهی (حافظه تان که خراب نشده انشاالله)، مرسی از پیام پر احساس شما. بقول خودتان اما نوشدارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی. شما متاسفانه با پشتوانه همان جایزه صلح نوبل هم جرات پیدا نکردی که با سرمشق قراردادن منتظری حداقل نمیگیم خیلی بیشتر اما در حد کمی کمتر از او اعتراضی به زیر پا گذاشتن حقوق بشر بکنی و از زمان گرفتن حایزه اتان گلی به سر ما نزدی که بیشتر دنبال توجیه بودی تا حقیقت. منتظری حتی از بهایی ها هم بیشتر دفاع کرد تا شما که مثلا ناسلامتی وکیلشان بودی. حالا پرونده مهرانگیز کار را که قبلش از ترس رد کرده بودی بی خیال اما بعد که جایزه یک میلیونی نوبل را گرفتید و دنیا پشت سرت بود دیگه چرا دهانتان را باز نمیکردید؟ حالا باز هم ممنونیم که وقتی رستاخیز مردم ایران گوش فلک را کر کرده شما هم همصدایی میکنید. بالخره این رژیم نمیماند و بعد شاید مردم از شما طلبکار شوند که شما کجا بودید. بابا اقلا شجاعت اخلاقی منتظری را داشتید جایزه را نمیگرفتید و از یک میلیون یورو میگذشتید میگفتید من جراتش را ندارم. امیدوارم که همان توی خارج بمانید و فعلا به ایران نروید که دوباره خود را هلاک بکنید که بگویید مسلمان شیعه اید و خودی و با غیر خودی ها و سبزها و نجس ها خدای نکرده حسابتان قاطی نشود. در ضمن اگر آن رژیم "ستمشاهی" نبود الان شما اینجا که هستید نبودید جانم. یک لچک و چادر چاقچور سر شما بود وداشتی توی مطبخ برای ده دوازده تا بچه و نوه نتیجه آشپزی میکردی و از شوهرت تو سری میخوردی. این رژیم ستم شاهی بود که شما را از توی پستو درآورد و حقوقی بشما داد و امکان قاضی و وکیل و وزیر شدن به شما داد. الحق که خیلی نمک نشناس و فرصت طلب هستید. باید خیلی ببخشید که آن رژیم ستمشاهی موجبات ترقی و پیشرفت شما و هموطنانتان را فراهم آورد، خوب شد که حالا یادتان افتاد که با آن مبارزه نکرده اید!!! ایکاش حالا که پشیمانی با رژیم ستمشاهی مبارزه نکردید همین حالا اقلا جرات درخواست همان حقوق را برای زنان از ملاها پیدا میکردید. امثال شما و آقای خاتمی شاید مثل منتظری خوش قلب باشید، اما برخلاف او به محض اینکه موقعیت ایجاب کند دروغ هم میگو یید که خودتان را بزرگ کنید و جزو خودی ها بشوید. آری جناب خانم "قاضی زمان ستم شاهی" از شما ممنونیم که وقتی هوس کنید از جنبش سبز دفاع میکنید و ایکاش در خارج بمانید که تحت تاثیر محیط بیشتر به هوس بیفتید. یاد منتظری زنده و پاینده باد که با همه عقاید ارتجاعی که در مورد زن و حجاب و چیزهای دیگر داشت فرصت طلب نبود و حتی مبارزه اش با شاه هم از روی پرنسیب بود نه فرصت طلبی. دگراندیشان او مانند من در مقابل آزادگی، انسانیت و از همه مهمتر داشتن پرنسیب او را میستایند. منتظری قهرمانی ملی بود و در تاریخ خود را جاودانه کرد!

8:30 AM  
Blogger سرباز كوچك said...

"منتظری قهرمانی ملی بود و در تاریخ خود را جاودانه کرد"

پيام گذار ناشناس،
اين گونه پيام ها در همان سايت منفور "ايران گلوبال" گذاشته شود و همانجا بماند بهتر است:
http://i45.tinypic.com/160di84.jpg

.

11:26 PM  
Anonymous Babak Khandani said...

سرباز کوچک گرامی،

پیام بالا نمونه ای از روشهای دشآگاهی
(disinformation)
است. نویسنده خود را هوادار پادشاهی نشان می دهد، به شیرین عبادی دشنام می فرستد اما ناگهان از منتظری به نیکی یاد می کند تا این پندار نادرست را جا بیاندازد که حتی هواداران پادشاهی منتظری را دوست دارند.

امیدوارم این پیام را پاک نکنید تا همه ببینند که دشمن تا چه اندازه نیرنگ در آستین دارد.

10:41 AM  
Blogger سرباز كوچك said...

بابك گرامی،

قلم بدستان و "پژوهشگران" ايرانی نمای زيادی هستند كه اين شيوهء دشآگاهی را بكار ميبرند: كسانی كه با ياری "دشمنان" و "رقبای" فرضی خود، كه در اصل همكارانشان باشند، تبديل به "هوادار پادشاهی"، "سلطنت طلب"، "مشروطه خواه" و چه چه شده اند و ميشوند.

در مورد اين پيام هم، افرادی ماموريت تلفن بدستان پيشه كار در راديو تلويزيون ها را در انترنت ‌ا‌نجام ميدهند. آنرا را پاك نخواهم كرد.

6:41 PM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home