Monday, October 26, 2009

Birthday-Mohammad Reza Shah Pahlavi-Aryamehr-چهارم آبان ماه

پیام شاهزاده شاهپور غلامرضا پهلوی برای بزرگداشت
نودمین زادروز محمد رضا شاه پهلوی، آریامهر


هم میهنان عزیزم،

تلاش خستگی ناپذیر شما میهن پرستان را برای بیان حقایق تاریخی ایران پادشاهی ارج میگذارم.

با تاسف بسیار در این گردهمایی که برای بزرگداشت نودمین زادروز اعلیحضرت محمد رضا شاه پهلوی آریامهر صورت گرفته حضور ندارم اما در این مراسم بجاست بیادآوریم که ازلحظه ای که پدرم اعلیحضرت رضا شاه کبیراراده به ترک مقام پادشاهی فرمودند و برادرم بر خلاف تمایل دولتهای روس و انگلیس و با وجود دسیسه های این دولتها، برای پایان دادن به دودمان ایرانی پهلوی، در برابر مجلس شورای ملی سوگند پادشاهی یاد کردند، تا لحظه ای که با پیروزی دسیسه های دولتهای خارجی، دور از خاک پاک ایران، چشم از جهان فانی فروبستند، با وجود مشکلات بسیار زیاد، هرگز از وظیفه مقدسشان که سربلندی و آبادانی ایرانزمین عزیزمان بودغافل نماندند.

برادرم بروی پایه های استواری که پدرم بنا نموده بودند،با فداکاری و همکاری میهن پرستان، ایران را به یکی از پیشرفته ترین دورانهای تاریخ پرافتخارش سوق دادند.

برخلاف آنچه دشمنان و بدخواهان ایران بیان میکردند، این پیشرفتها و افتخارات، خودبخود و بخاطر گذشت زمان نبود. سازندگی و سربلندی ایران بدون یک رهبری صحیح و بدون داشتن قدرتی قابل احترام، انجام پذیر نبوده و نیست.

سی سال حکومت دروغ و جنون جمهوری اسلامی برای همیشه این را به اثبات رسانید.

اما این سی سال، پایه های بنا شده برای سربلندی ایران را از بین نبرده و صدها سال دیگر نیز این حکومت های دست نشانده، نخواهد توانست افتخار ایرانی بودن را از ایرانیان باز پس گیرند.

در دوران پهلوی زنان ایرانی دگربار آموختند و دیگر هرگز از یاد نخواهند برد که در فرهنگ ایرانی زنان همیشه همطراز مردان بوده و خواهد بود. سی سال مبارزه دختران ایرانزمین در صف اول با رژیم قهقرایی جمهوری اسلامی، بهترین دلیل این پیروزی ابدیست.

در دوران پهلوی ایرانیان دوباره آموختند که میتوانند ستاره فرهنگ ایرانی را همیشه روشن و درخشان نگاه دارند و میتوانند با تلاش و پیروزی، همیشه آزاد و سربلند و با افتخار زندگی کنند. شکست مفتضحانه رژیم اسلامی در کمرنگ نمودن فرهنگ ایرانی، بهترین دلیل این پیروزی ابدیست.

در دوران پهلوی جوانان ایرانی دوباره آموختند که میتواند سرنوشت میهن خود را بدست گیرند و ایران را به بزرگترین مقامها و پیروزیها نزدیک کنند. مبارزه هر روزه با رژیم جمهوری اسلامی و قیام و انقلاب میلیونها جوان ایرانی پیشاپیش مادران و پدرانشان به جهانیان نشان داد که هیچ حکومتی نمیتواند به هیچ بهانه ای جوانان ایرانی را از بدست گرفتن سرنوشت کشورشان باز دارد. این بزرگترین دلیل این پیروزی ابدیست.

در مراسم بزرگداشت نودمین زادروز اعلیحضرت محمد رضا شاه پهلوی آریامهر، دربرابر خاطره این ابرمرد تاریخ ایران، در برابر همه خدمات ارزشمند این پادشاه بزرگ برای ایرانزمین، سر تعظیم فرو میاورم.

اعلیحضرتا، همیشه دلسوزیهایتان را برای ایرانی، آرزوهای بزرگتان را برای ایرانزمین بیاد خواهیم داشت و نسل به نسل، سینه به سینه نگهدارشان خواهیم بود. پادشاها اطمینان دارم با خدمات ارزنده و پایداری که به ایران فرمودید، از پس این سیاهی، مهرو روشنایی دوباره به میهن آریایی ما بازخواهد تابید. در این سالگرد، با نسل جوان ایران سوگند یاد میکنیم، به یاری پروردگار، ایران را آزاد و به سربلندیی که آرزویش را داشتید، خواهیم رسانید.

یادتان همیشه زنده و روحتان همیشه شاد

غلامرضا پهلوی

منبع: سايت ديدگاه
فرتور آريامهرشاه از وبلاگ مانی بهروز ِ گرامی

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home