Saturday, July 25, 2009

akbar ganji-reza barahani-un-july 2009 hunger strike-wbai-ShiroKhorshid Flag


همايش ديروز (آدينه ٢٤ ژوئيه) در نزديكی سازمان ملل، در برابر سبزالاسلام اكبر گنجی و شركا. روی فرتور بالا كليك كنيد.

+
سرلشگر آيرملو، كه هنوز به ميهنش وفادار است. با او دست دادم و در برابرش سر تعظیم فرود آوردم.

زندانی سياسی آزاد بايد گردد؛ بويژه اگر بهزاد نبوی نام دارد.

رضا براهنی: "در دوران شاه زنان و كودكان را شكنجه ميكردند." بخش دوم كليپ را هم حتما نگاه كنيد. برنامه ای است كه همان روز از راديو(WBAI)نيويورك (دوستان آقايان كينزر، چامسكی، تريتا پارسی، ...) پخش شد.

2 Comments:

Anonymous ذره بین said...

درود بر سرباز کوچک گرامی. در شرایطی که بسر میبریم، باید بتوانیم مطالبی این چنین را همانگونکه هستند ببینیم، و بازتاب دهیم، تا راستی را از کژی جدا سازیم.

تا ایرانی زنده است، ایران جاودان خواهد ماند.

4:28 PM  
Blogger سرباز كوچك said...

درود به ذره بين نازنين،

ذره بين گرامی، علارقم همهء تبليغاتی كه برای "اعتصاب غذای سه روزه" انجام گرفت، شمار شركت كنندگان به ٥٠٠ نفر هم نميرسيد. از آن ٥٠٠ نفر فرضی هم شماری جوانانی بودند كه، تحت تأثير تبليغات رسانه ها، گمان ميكرندن كه افراد منفوری چون گنجی، دباشی، براهنی و كار، اين سيرك را برای دمكراسی در ايران براه انداخته اند.

1:48 AM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home