Friday, June 26, 2009

Neda Aghasoltan

تراژدی "ندا" و همهء قربانیان جمهوری دست نشانده اين است كه آنان فقط يك بار نميميرند. آنها پس از مرگ هم بايد قربانی تبلیغات كثيف ‌اجانب شوند.

ديدن فرتور "فوتوشاپ" شدهء ندا با حجاب سياه و كثيف انيرانی-اسلامی در مراسمی كه المجاهدين در پاريس برگزار کردند، ديدن پوسترهايی از او كه بدون تاخير و با كمال پررويی در سايت غرب پرستانی كه خود را "كمونيست" معرفی ميكنند گذاشته شد، و مشاهدهء ستايش های تهوع آور، فرصت طلبانه و بیشرمانه از اين نازنين در ده ها مقاله ای كه زباله های "روشنفكر" و ايرانی نمای برونمرزی در چند روز اخير نوشته اند، گواه دهنده چيز ديگری است؟

3 Comments:

Anonymous katayoun said...

سرباز کوچک گرامی:

مجاهدین "خلق" از هر فرصتی سوء استفاده میکنند تا از آب گل آلوده تُن ماهی بگیرند! اینها نه دلشان برای ایرانی سوخته و نه از این انقلاب کم استفاده برده اند. نگاه کنید ببینید دربهای کنگره اتحادیه اروپا چگونه بروی ایشان باز میشود و چه هزینه های هنگفتی برایشان خرج میشود تا "صدایشان" را بگوش دیگران برسانند. "انقلاب اسلامی" مدیون "جانبازان مجاهد" بوده و هست.  

6:31 PM  
Blogger سرباز كوچك said...

كتايون جان، مجاهدين لچك بسر و سيبيلو يك سو، فقط سری بزنيد به سايت ها و وبلاگهای "روشنفكر" نماهايی كه به بهانهء ستايش از ندا و نداها اين جنايات را به پادشاه فقد ربط ميدهند. اگر ديدگاه خود من را ميخواهيد، احمقی نژاد از اينان ميلياردها بار بيشتر شرف دارد.

1:39 AM  
Anonymous katayoun said...

سرباز کوچک گرامی:

من متوجه منظورتان هستم. این آشفته بازاری است که مردم در آن حال خرید و فروش هستند. حاشا به غیرت آنانیکه حقیقت را میدانند اما در انکار آن اصرار میورزند.

3:42 AM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home