Friday, June 26, 2009

Joan Baez-Iran

جون بائز برای ايران می خواند!

بی بی سی - راديو فردا - ايرانيان دات كام - گويا - روز آنلاين .... و صد ها سايت بسيار خوشنام فارسی زبان و صلح دوست ديگر!

==============

جون بائز خوانندهء آمريكائی، طی گفتگوئی در يكی از برنامه های شبانه تلويزيون بی بی سی گفت: "شاه عادت دارد با چشم خودش كشتار زنان و كودكان را در ايران تماشا كند."

پرويز راجی؛ "خاطرات آخرين سفير شاه در لندن"؛ ١٩٨٣؛ ص ١٣٤.

+
بهمن نیرومند از مردم ایران حمایت می‌کند! (دویچه وله)

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home