Saturday, May 09, 2009

presidential elections-Islamic Republic of Iran

"ثبت نام يک سلطنت طلب برای نامزدی در انتخابات رياست جمهوری"

خبرگزاری جمهوری اسلامی / جام جمكران

در آخرين روز از ثبت نام داوطلبان رياست جمهوری، ستاد انتخابات کشور شاهد حضور يک داوطلب سلطنت طلب بود که اعلام کرد در صورت تاييد صلاحيت و انتخاب نهايی، " رضا پهلوی" را به معاون اولی خود انتخاب می کند.

به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا مستقر در ستاد انتخابات کشور، "ذکريا لطفی پور" که خود را دارای مدرک ششم ابتدايی قديم می دانست و از شهرستان رشت برای ثبت نام به تهران آمده بود، پس از ثبت نام در انتخابات به خبرنگاران گفت که در صورت تاييد صلاحيت شدن " رضا پهلوی" را به معاون اولی خود انتخاب خواهد کرد. وی که ٥٣ سال سن دارد، خود را " رهبر پروژه پنهان خداوند " خواند و گفت که به عنوان يک امپراتور در اين انتخابات ثبت نام کرده است.

لطفي پور در خصوص رابطه با آمريکا نيز اظهار داشت: اوباما هيچ کاری در آمريکا نکرده است و تنها در آمريکا پرسه مي زند. وی در حالي که کراوات گره زده بود، از " عليرضا نوری زاده" به عنوان يک پرفسور نام برد و اعلام کرد که از او در کابينه اش استفاده خواهد کرد. لطفی پور همچنين با نام بردن اسامی برخی از مجريان صدای آمريکا اعلام کرد که آنان به ايران بازخواهند گرداند.

وي خطاب به خبرنگاران گفت که ايران را به پايتخت جهان تبديل می کند و با آباد کردن کويرهای ايران و ساخت درياچه مصنوعی کاری خواهد کرد که همه مسلمانان شيعه و سنی در ايران ساکن شوند.

================
چرا كه نه؟ اصلا من به اپوزوسيون برونمرزی هم پيشنهاد می كنم كه به اينان بپيوندند و دلقك بازیهای شان را در درونمرز ‌اجرا كنند. مگر چه فرقی می كند؟

2 Comments:

Anonymous katayoun said...

سرباز کوچک گرامی:

اوضاغ بسیار مسخره ایست، بیشتر شبیه به یک جوک بدون معنا و مفهوم است! نمیدانم با اینهمه لاطائلات چگونه باید کنارآمد؟ فقط باید مسیر خود را رفت و کنار نگرفت.

10:09 PM  
Blogger سرباز كوچك said...

كتايون گرامی، همه چيز ‌ما مسخره و مضحك شده است. در برونمرز هم كه خودتان می بينيد، آقايان و خانم های "پُست مُدرن" و نيست در جهان هنوز با همان ٥٧ سال تاريخ و الگوهای ايرانی ی بر آمده از آن در نبردند.

8:59 AM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

<< Home