Sunday, May 31, 2009

Persepolis-national heritage-destruction

سنگ جان پناه پلکان شمالی کاخ شورای تخت جمشید متلاشی شد

در اثر انتقال غیر کارشناسی و عدم استفاده از نیروهای متخصص هنگام جابجایی یکی از سنگهای جان پناه پلکان شمالی کاخ شورای محوطه تاریخی تحت جمشید سنگ مذکور در اثر سقوط به زمین متلاشی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، این اتفاق هفته گذشته هنگام جابجایی سنگ مذکور و در اثر عدم استفاده از لوازم و امکانات تخصصی و نیروهای متخصص رخ داده است.

بر اساس مشاهدات شاهدان عینی سنگ جان پناه پلکان شمالی کاخ شورای تخت جمشید هنگام جابجایی با جرثقیل به زمین پرتاب شده و علاوه بر شکستگی از قسمت مرکزی بخشهایی از آن به بیش از ١٠ قطعه تبدیل شده است.

این در حالی است که اغلب کارشناسان مرمت و میراث فرهنگی معتقدند که به کارگیری جرثقیلهای مکانیکی که اساساً در کارهای ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرند در مرمت آثار تاریخی امری غیرکارشناسی و غیر تخصصی است.

تخت جمشید مجموعه ای از کاخهای باشکوهی است که ساخت آنها در سال ٥١٢ قبل از میلاد آغاز شد و اتمام آن ١٥٠ سال به طول انجامید.

تخت جمشید در محوطه وسیعی واقع شده که از یکطرف به کوه رحمت و از طرف دیگر به مرودشت محدود است . این کاخهای عظیم در کنار شهر پارسه که یونانیان آن را پرسپولیس خوانده اند ساخته شده است.

محوطه باستانی تخت جمشید مهمترین اثر باستانی ایران است که در فهرست میراث جهانی به ثبت رسیده است.

+

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home