Sunday, May 31, 2009

hossein yazdanpanah-federalism-balkanization-kordestan

گفتگوی "راديو زمانه" با دبیر اول "پارتی آزادی کردستان" (حزب "پاک") دربارهء بيانيهء مشترك اين سازمان و "حزب دمکرات کردستان" جهت آمادگی برای شرکت در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری:

"اولاً ما کردها قوم نیستیم بلکه‌ ملت هستیم... از میان کاندیداها یکی از آنان موضوعی را مطرح می‌کند که‌ در ۳۰ سال گذشته‌ ملت ما و ملت‌های دیگر در ایران در این زمینه‌ مبارزه‌ می‌‌کنند... مهدی کروبی که‌ از قبل از چهره‌های شناخته‌ شده‌ جمهوری اسلامی بوده‌ و در مقابل تاوان‌های جمهوری اسلامی علیه‌ ملت ما مسئول می‌باشد اما بعد از ۳۰ سال واقعیت‌های ملت‌ها و مبارزات ما، او را به‌ جایی می‌کشاند که‌ ناچار می‌شود به‌ بخش کمی از حقوق ملت کرد و بقیه‌ ملت‌های ایران اعتراف کند و این خود یک پیروزی برای ماست."

=======
از آنجا كه سرنگونی پادشاهی ايران با هدف نهايی نابودی ميهنمان انجام گرفت، و از آنجا كه "آرزوهای" این "پارتی"های مصنوعی، مافيائی، بيگانه و "مبارز" فقط با وجود چنين رژيمی برآورده شده و ميشود، شگفت زدگی در رابطه با اينگونه موارد فقط نشان نادانی است.

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

<< Home