Saturday, March 21, 2009

nahid tavassoli-women-femenism

"چرا باید از خواندن و درک آیات قرآن که شریعت ما براساس آن بوجود آمده و قوانین حقوقی زندگی زنان و مردان ما چه درعرصۀ خصوصی و چه درعرصۀ عمومی براساس فقهی سنتی و مربوط به زمانی‌هایی خاص و با خوانش گروهی مردان عالِم و دانشمند دین در زمان خودشان ابراز شده و شکل‌گرفته هراس داشته باشیم. این قوانین فقهی به ‌هیچ عنوان مربوط به سی‌سال اخیر و حکومت جمهوری‌اسلامی نیست. این قوانین با همین شرایط و با ضرس قاطع می‌گویم با شرایطی سخت‌تر از این، در دولت‌های پیش از انقلاب هم وجود داشته و لازم‌الاجرا بوده‌است. نکته جالب این‌که، ما اگر در دوران حکومت‌های پیشین می‌خواستیم این پیشنهادها را به شاه یا یه دولت او بدهیم، آنان هرگز این اجازه را به ما نمی‌دادند. زیرا برای بقای سلطنت و حکومت‌ها‌شان حاضر نبودند وارد حریم قرآن، شریعت، فقه و این‌گونه مسایل شوند."

دکتررر ناهید توسلی
"صیغه: سنتی غیرانسانی، محصول حاکمیت مردسالار و نه جمهوری اشغالگر اسلامي، قربانش بروم"

در تارنماهايی با نامهايی چون: "کميته گزارشگران حقوق بشر" / "مدرسه فمینیستی" / "کانون فرهنگی ره آورد" / "مليون"

+

1 Comments:

Anonymous k said...

سرباز کوچک گرامی:

در مورد عدم "ترس و هراس" بهنگام بازخوانی تازی نامه، و ذره بینی در فقه و اصول فقهی (فقه و قانون با هم همخوانی ندارند و کنار گذاشتن این دو واژه در کنار هم کاریست ابلهانه) باید گفت که سخنی معقول است، اما نه آنگونه که این موجودات منظورشان هست.

و اما بدبخت ملتی که بزرگان ادب و هنرش چنین موجوداتی هستند!

11:26 PM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home