Wednesday, October 01, 2008

The American Iranian Council-AIC-hooshang amirahmadi

صدور مجوز تاسیس دفتر شورای ایرانی - آمریکایی در ایران اشغالی

رادیو فردا

"شوراى ايرانى – آمريكايى كه براى بهبود روابط ميان تهران و واشينگتن تلاش مى كند اعلام كرد كه از دولت آمريكا براى تاسيس دفتر در ايران اجازه رسمى گرفته است."

حمایت آمریکا از حضور نهاد غیردولتی در تهران

بی بی سی

"مجوز گشایش دفتر این شورا در تهران، از سوی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی و با هماهنگی وزارت خارجه و وزارت خزانه داری آمریکا صادر شده است."

-------
سياست وزارت خارجه آمريكا و جی-٨ در رابطه با جمهوری اسلامی در يك بند، البته از ديد سرباز كوچك: كاهش شعارهای پوشالی در باره ‌اسرائيل، پايان دادن به ماجراجويی های هسته ای، و سركوب و كشتار هر چه بيشتر ايرانيان استقلال طلب و ناسيوناليست.

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

سایت های "بابک خندانی" و Fravahr.org قابل دسترسی نیستند. چه باید کرد؟

10:41 PM  
Blogger سرباز كوچك said...

چندی پيش در اين مورد با ياران ايشان تماس گرفتم. فقط می توانم بگويم كه هر دو تارنما بزودی و دوباره فعال خواهند شد.

1:41 AM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home