Saturday, September 20, 2008

islamization of Iran-genocide-haeri shirazi

تاکید حائری شیرازی بر لزوم "حفظ هویت و ملیت اصیل جامعه" ايرانی

آیت الله محی الدین حائری شیرازی گفت: شورای فرهنگ عمومی، مجلس و ارشاد باید موضوع احیا لباس ملی را جدی بگیرند.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، آیت الله حائری در خطبه های این هفته نماز جمعه شیراز، افزود: زنان ما توانستند به رغم تلاشهای دوره پهلوی چادر را حفظ کنند اما مردان ما به کت و شلوار که تحمیلی پهلوی بود عادت کردند.

وی حرفهایی که علیه زنان چادری در جامعه مطرح می شوند را جنگ روانی دانست و افزود: ١٧ شهریور قیام چادریها بود و باید گفت بالاخره چادر بر بی حجابی پیروز می شود همان طوریکه پلهوی می خواست عمامه را براندازد اما دست آخر عمامه، پسر پهلوی را برانداخت.

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

هنوز هم از نام پهلوی و هر آنچه از پهلوی بجای مانده است بشدت وحشت دارند و تمام تلاششان را می کنند که مردم را به قهقرای جاهلیت بکشانند...و اما ایرانی را نمی شناسند.

9:50 PM  
Anonymous Anonymous said...

http://www.balochunitedfront.org/

طرفداران فروپاشی ایران

9:54 PM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home