Friday, July 04, 2008

ali yunesi-peiknet-peyknet-monarchy-Pahlavis-Pahlavi

بازگوئی

"رضاخان دید، نمی‌تواند با حضور روحانیت مستقل، بازار مستقل و حتی روشنفكران مستقل حكومت كند، لذا تلاش كرد هر سه پایه راتضعیف كند و بجای آن‌ها اقتصاد، فرهنگ و حتی دین دولتی جایگزین نماید و متاسفانه در بعضی ابعاد موفق شد، مخصوصا در حوزه اقتصاد دولتی و آنچه در دوران پهلوی پدر و پسر صورت گرفت برای جمهوری اسلامی‌به ارث رسیده است و اگر دولتی بخواهد آن را به نفع ملت تغییر دهد خیلی به فرصت نیاز دارد..."

حجت ‌الاسلام و المسلمین علی یونسی، وزیر اطلاعات پرزيدنت خاتمی
١١ تير ١٣٨٧ انيرانی
-----------------------
در بارهء پيشينه "مردم سالاری" در ايران می گويد: "ما ملتی هستیم كه سابقه طولانی در مردم‌سالاری نداریم. اگرچه در دو دوره صاحب تمدن بودیم و بزرگترین تمدن را از آن خود كردیم اما سابقه دموكراسی و مردم‌سالاری در كشور ما از مشروطه شروع می‌شود. اما متأسفانه از دل مشروطه حكومت‌های نظامی و استبدادی درآمد. انقلاب اسلامی مكمل انقلاب مشروطه است. اگر انقلاب مشروطه به نتیجه می‌رسید، انقلاب اسلامی رخ نمی‌داد..." و ادامه می دهد: "[رضاخان] اول با شعار جمهوریت آمد، اما مرحوم مدرس مقابل او ایستاد. بعد به‌عنوان شاه آمد، اما باز مدرس مقابل او قرار گرفت و گفت: من با شخص تو مخالف هستم. تو ریشه استبدادی هستی چه شاه باشی چه رئیس‌جمهور فرقی ندارد."

البته همانطور كه در مقاله تازه ای با تيتر "اعلیحضرت همایونی هم ابتدا طرفدار جمهوری بود!" می بينيم، برای گردانندگان كثيف و ايران فروش "پيك نت" هم "بحث" سر "استبداد" است:

"با انقلاب ٥٧ جمهوری برقرار شد اما ولایت فقیه را همزاد او کردند تا بتدریج آن را بلعیده و همان داستانی تکرار شود که با سقوط قاجاریه تکرار شد. بحث نه از جمهوری و سلطنت، بلکه از استبداد و تمرکز قدرت در دست یک تن است. درد بزرگ ایران همین است. کارگزاران رضاخان نیز فرماندهان قزاق بودند که در ارتش نوین ایران ژنرال شدند و در دفاع از فرمانده کل قوا گردن زدند، ترور کردند، زندان کردند، هوس اتحاد با هیتلر و ورود به جنش دوم جهانی کردند. و این یعنی درد دوم ایران. یعنی قرار گرفتن قوای نظامی ایران تحت فرمان یک تن و مجری دستورات او و نه تابع قوانین و زیر کنترل قوای سه گانه کشور."

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home