Tuesday, June 10, 2008

russia-russian federation-khomeini

آمَدَه، بُردَه، رَفته، كردَه:

نشست "بررسی اندیشه های فلسفی امام" در مسکو!!

تارنمای "رایزنی فرهنگی ایران" در مسکو

نشست بررسی "اندیشه های فلسفی امام خمینی رَه" به "همت" رایزنی "فرهنگی" سفارت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه و با همکاری انجمن فلاسفه روسیه در محل انستیتو فلسفه مسکو در روز چهارشنبه ١٥/٣/٨٧ برابر ٤ ژوئن ٢٠٠٨ با حضور بیش از ٥٠ نفر از اندیشمندان و فلاسفه روسیه و با "قرائت" پیام حجت الاسهال والمسلمین سید حسن خمینی برگزار گردید....

... در کنار این نشست نمایشگاه کتابی از "مجموعه آثار" امام خمینی به زبان روسی و نیز کتبی که توسط رایزنی فرهنگی به روسی ترجمه گردیده برگزار گردید که "مورد استقبال مسئولین انستیتو قرار گرفت و تقاضای دریافت یک نسخه از هر کتاب را نمودند." (هه هه هه!)

+

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home