Tuesday, June 17, 2008

amnesty international-Foroud Fouladvand-Keyhan

نگراني عفو بين الملل از سرنوشت يك اهانت كننده به اسلام

"كيهان" (جمهوری اسلامی)
خبر "ويژه"
دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٨٧ انيرانی

سازمان عفو بين الملل با صدور بيانيه اي از مفقود شدن فرود فولادوند و دو تن از همراهان وي در كشور تركيه ابراز نگراني كرد. در اين بيانيه آمده است: «فولادوند از مخالفان جمهوري اسلامي به شمار مي رود و از طريق يك فرستنده تلويزيون ماهواره اي در لندن، همواره با لحني تند به سياست هاي جمهوري اسلامي و همچنين به اسلام حمله مي كرد. او رهبر گروهي بنام انجمن پادشاهي ايران است كه براي بازگرداندن سلطنت به ايران تلاش مي كند. وي همراه دو عضو ديگر اين انجمن به نام هاي الكساندر ولي زاده و ناظم اشميت از 6 ماه قبل در سفر به تركيه ناپديد شده و خبري از آنها نيست.»

در بيانيه عفو بين الملل آمده است: «گفته مي شود ماشين تحت اختيار اين 3 نفر با شيشه اي شكسته و بدون شماره در محلي در تركيه رها شده بود. اين سه نفر به قصد ديدار با گروهي كه خود را از طرفداران انجمن پادشاهي معرفي كرده بودند راهي تركيه شده بودند.»

گفتني است فولادوند از طريق يك شبكه تلويزيوني ماهواره اي در لندن، به اسلام و ساحت پيامبر اكرم (ص) و ائمه اطهار (ع) اهانت هاي زشت و زننده اي مي كرد و گروهي كه چند هفته قبل به جرم انفجار در حسينيه شيراز و شهادت تعدادي از عزاداران بازداشت و به جرم خود اعتراف كرده بودند از اعضاي وابسته به گروه فولادوند بودند كه از طريق فولادوند و يك افسر اطلاعاتي موساد در تركيه با سازمان هاي اطلاعاتي آمريكا و اسرائيل در تماس بودند.

سال گذشته درپي افشاي ماهيت صهيونيستي فولادوند در روزنامه كيهان، نامبرده مدير مسئول كيهان را تهديد به ترور كرده و با اعلام اين تهديد از تلويزيون ماهواره اي خود خطاب به مدير مسئول كيهان گفته بود؛ بعد از مقاله كيهان، پليس لندن تيم حفاظت مرا تقويت كرده و به هلي كوپترهاي گشتي پليس هم دستور داده اند خيابان هاي منتهي به محل سكونت و دفتر تلويزيون ما را تحت نظر داشته باشند. وي همزمان با اين تهديد بسته اي حاوي پودر سمي و با پشت نويسي «آقاي شريعتمداري شخصاً مفتوح كنند» نيز براي مدير مسئول كيهان ارسال كرده و چند روز بعد با صراحت از ارسال اين بسته در تلويزيون ماهواره اي تحت مديريت خود خبر داده و گفته بود، اين اولين هشدار است و بايد منتظر اقدام بعدي باشيد!

----------‌
بله، سازمان عفو بين الملل، در حاشيه تبليغاتش برای "قوم" و "اقليت" سازی و پاك كردن تاريخچه جنايات جمهوری اسلامی در ايران، از ناپديد شدن دشمنانش هم "نگران" می شود! مالدلين آلبرايتی های اسلامی و ضد ايرانی هم كه اين بيانيه را در تارنمای "پيوند" شان منتشر كرده اند همينطور!

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home