Saturday, January 26, 2008

poverty-suicide

"جوان ٢٤ ساله اي به نام رامين.ص كه در يكي از واحد هاي توليدي سقز مشغول به كار بود خودكشي كرد. وي كه متاهل و داراي يك فرزند بود در نامه اي كه از خود بر جاي گذاشته دلايل اقدام خود را دريافت حقوق ناچيز عنوان كرده كه به همين دليل قادر نيست مخارج عمل چشم همسرش را تهيه كند. اين حادثه طي چند روز گذشته به وقوع پيوسته است. منابع مطلع به شارنيوز گفتند كه حقوق وي ماهيانه ١٣٠ هزار تومان بوده است."

1 Comments:

Anonymous twoshorites said...

سرباز کوچک گرامی،

از شعارهای خمینی گجستک این بود که "اسلام دین برکت است" و می بینیم که عجب برکاتی شامل حال مردم ما شده!
استیصال، ناتوانی، درماندگی، فقر و فلاکت، در حال بلعیدن زندگی ایرانیان است، و اینها همه "از برکات ان قلاب اسلامی" است.
چپی هائی که فکر میکنند انقلابشان توسط مسلمین دو آتشه "های جک" شد، بروند و کشکشان را بسائند که "چپ" و "راست" هر دو یک سر و ته از یک کرباسند.

10:39 PM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home