Tuesday, January 01, 2008

1975 Algiers Accord Between Iran and Iraq

سفر يک هيات عراقی به ايران برای بررسی قرارداد ۱۹۷۵ الجزاير

صدای آمريكا / ٣٠ دسامبر ٢٠٠٧

رسانه های عراق می گويند اوايل سال ميلادی آينده هياتی از اين کشور به ايران خواهد رفت تا درباره خطوط مرزی ميان دو کشور مذاکره کند.

سفير عراق در ايران در گفتگو با خبرگزاريهای داخلی اين خبر را تاييد کرده است و افزوده هدف از اين سفر اقدام به تشخيص و تثبيت مجدد علائم مرزی آبی ميان دو کشور در شط العرب است. مرزهای آبی ميان ايران و عراق در سال ۱۹۷۵ طی قراردادی ميان دو کشور در الجزاير تثبيت شد.

با اين حال يکی از معاونان وزارت امور خارجه عراق در گفتگويی با خبرگزاری رويتر از موافقت جمهوری اسلامی ايران با بررسی دوباره قرارداد الجزاير و اعمال تغييرات احتمالی در آن خبر داده است. آقای لبيد عباوی به خبرگزاری رويتر گفته است بخشی از مذاکرات درباره قرارداد الجزاير و مرز دو کشور خواهد بود تعدادی چاه نفتی نيز در مرز دو کشور قرار دارد.

درخواست ما اين است که منافع آنها بين دو کشور تقسيم شود. اظهارات جنجال برانگيز آقای طالبانی رئيس جمهوری عراق در نفی قرارداد ۱۹۷۵ الجزاير در هفته گذشته باعث واکنشهايی از سوی مقامهای ايرانی شد.

دفتر آقای طالبانی بعدا طی بيانيه ای گفت قصد وی لغو يکجانبه قرارداد الجزاير نبوده است. در آن بيانيه آمده است که برخی ملاحظات در خصوص قرارداد الجزاير و امکان گفتگو درخصوص آن و رسيدن به توافق مشترک با کشور دوست، يعنی ايران، وجود دارد.

+
متن قرارداد الجزاير (١٩٧٥)

1 Comments:

Anonymous twoshorties said...

سرباز کوچک گرامی،

جمهوری اسلامی همان کاری را انجام میدهد که از او انتظار میرود. اینها دلشان برای ایران بسوزد؟!

مائیم که باید بجنبیم...

4:47 PM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home