Thursday, May 17, 2007

islamic bicycle

"تصویب ساخت دوچرخه اسلامی "ویژه بانوان

عصر ايران (جمهوری اسلامی)

الهه سوفالي يكي از ارائه دهندگان اين طرح در جلسه كارگروه امور بانوان استان مركزي به تشريح ويژگي‌هاي كلي دوچرخه اسلامي پرداخت و گفت: اين دوچرخه به‌گونه‌اي طراحي شده است كه كابين اطراف آن به‌طور كامل نيمي از بدن بانوان را مي‌پوشاند.

وي با بيان اين‌كه دوچرخه اسلامي با توجه به رعايت اصل عفاف و حجاب توسط گروه فني و سازنده آن طراحي شده است افزود: اين طرح با هدف ارتقاي سلامت بانوان، توجه به ورزش بانوان و تلاش در جهت ايجاد روحيه نشاط و شادي در بين اين قشر تهيه شده است.

به گزارش خبرگزاري فارس از اراك، سوفالي خاطرنشان كرد: به شرط تصويب اين طرح و توليد انبوه دوچرخه‌هاي فوق استان مركزي ميزبان اولين مسابقات دوچرخه سواري بانوان كشور خواهد بود.

در بخش ديگر جلسه كه با محوريت موضوع حقوق زنان در جامعه برگزار شد، فاطمه رضايي كارشناس قضايي و مشاور رئيس كل دادگستري استان مركزي در سخناني به تشريح حقوق زنان و خلأهاي قانوني موجود در كشور پرداخت و گفت: عدم آگاهي زنان به حقوق حقه خود نيز مهم‌ترين معضل فراواني اين قشر است...

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home