Wednesday, April 25, 2007

Elaine Sciolino-hejab-Iran

حجاب محدودیت نیست یک مطلوبیت است!

عضو كمسيون فرهنگي مجلس داشتن حجاب را برای انسان نه یک محدودیت بلکه یک مطلوبیت عنوان کرد. به گزارش خبرگزاری شبستان، لاله افتخاری، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در پاسخ به این سئوال که آیا نداشتن پوشش می تواند برای انسان آزادی را به همراه داشته باشد، گفت: "قطعا نداشتن حجاب به آزادی فرد و تأمین امنیت او در جامعه می تواند خدشه وارد کند و در واقع حجاب برای انسان امنیت اجتماعی و آزادی را به همراه دارد."
-------------------‌
تنها دليلی كه لينك دادم اين است كه مقايسه شود با نقل قول پايين از خانم الين شيولينو ("The Globalist"؛ ژوئن ٢٠٠١)، كه سال پيش هم بمناسبت ١٧ دی به آن اشاره كرده بودم:

"با گذشت زمان زنان زيرك و سازش پذير ايران به اين نتيجه رسيده اند كه حجاب اسلامی چيزی پيچيده تر از پوششی است كه فقط محبوس كننده باشد. برای بسياری از زنان پوشاك اسلامی تبديل به ابزاری به نفع آنها شده؛ ورودی به فضاهای عمومی. اين لباس اسلامی بود كه به آنها حق حضور درفضاهای عمومی را داد. اين لباس اسلامی بود كه به آنها حق داد كه در ا‌داره ها كار كنند. لباس اسلامی بود كه به آنها حق داد كه به دانشكده بروند، رانندگی كنند و در خيابان ها راه بروند. دوست من، دكتر فريده فرهی، کارشناس علوم سياسی، به من گفته است كه حجاب به زنان آزادی عمل می دهد. به گفته ی او، با حجاب زنان ميتوانند از مرزها عبور كنند."

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home