Wednesday, March 14, 2007

Reza Shah the Great-Pahlavi

اين نوشته از سيندخت پارسی را كه به مناسبت زاد روز رضا شاه بزرگ نوشته شده است با ياد و ستايش از ده ها سرباز دلير و گمنامی كه جان خود را در راه حراست از آرامگاه بنیانگزار ایران نوین در ٢٢ بهمن "١٣٥٧" از دست دادند آغاز می كنم.

روانشان شاد و يادشان جاويد باد.

بیست و چهارم اسفند ماه زاد روز رضا شاه بزرگ، سردار میهن پرستی و بنیانگزار ایران نوین بر عاشقان ایران خجسته باد

سیندخت پارسی
(١٣ مارس ٢٠٠٦)

بی گمان در تاریخ تحولات اجتماعی ملتها، آنچنان که در نوشتارهای فاقد اعتبار تاریخی و بررسی زندگانی چهره های برجسته و متمایزی که از خدمتگزاران راستین این مرز و بوم بوده اند، ستم رفته و واقعیتهای ملموس و عینی تاریخی بیرحمانه مورد تحریف و دگرگونی بدون منطق و سفسطه گرانه ای قرار گرفته در هیچ سرزمین دیگر چنین رویدادی پیشینه ی همانندی نداشته است.

هنوز هستند یک سو نگران ، کژ اندیشان و روشنفکر نمایانی که با پیورزی و تعصب بیمار گونه ای یکسره خط بطلان بر تمامی دستاوردهای درخشان زمامداری رضا شاه بزرگ می کشند بدون آن که مجال پرسشگری به شنوندگان یا خوانندگان سخنان و نوشته های سخیف و بی پایه ی خود بدهند که شما تا کنون برای ایران چه کرده ا ید؟ با اندکی ژرف نگری و کنکاش در سرشت شخصیتی و کارنامه ی این افراد به سادگی می توان دریافت که به تقریب تمامی آنها در شمار انقلابیون ٥٧ بوده و بدون کمترین احساس مسئولیت ملی با پیروی کورکورانه و گزینش شعار به جای شعور در صف باورمندان و جان نثاران پیر خنز رپنزری " روح الله خمینی " درآمدند ، برخی شان در اعدا مهای انقلابی سالهای سیاه پیروزی جنون ملی نقش محوری و کلیدی داشته و برخی دیگر نیز با خزیدن زیر عبای ارتجاع و صعود از پیکرهای خونین جان سپردهگان در راه پارسایی و غرور ملی و آزادگانی که به حاکمیت توحش و جهل نه گفتند درپی فتح قله های جاه و مقام و مکنت بر آ مدند .

اما غافل از این که روشنای حقیقت همواره چون پرتوی خورشید از تمامی روزنه ها به درون سردابه ها و غارهای تاریک تغافل و بی خبری نیز می تابد و بیداری و ره یافت به حقیقت سهم گریز ناپذیر هر ذهن پویا و جستجوگر است.

با نگاهی به ایران در سال ١٣٠٠ آنچه مشاهده می شود ورشکستگی، انحطاط و از هم گسیختگی در تمام زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی، سیاسی و ساختار جغرافیایی کشور ایران است. بی کفایتی قاجاریه ایران را به قلمرو مستملکات روسیه و انگستان تقسیم نموده است . قرارداد گلستان و ترکمانچای شمال ایران را منطقه ی نفوذ و تاخت و تاز روسها قرار داده و جنوب ایران نیز در حاکمیت بلامنازع شیر پیر استعمار انگلستان است. از جمعیت ده میلیونی ایران آن روزگار بیش از نود درصد از راه دامداری و کشاورزی می زیستند، سلاطین قاجار ملت ایران را در بیسوادی و فقر اقتصادی و فرهنگی مطلق نگهداشته بودند.

١. مهمترین آرمان سرباز مقتدری که اینک سکان اداره ی سرزمینی آشوب زده و قرون وسطایی را در دستهای پرتوان و نیرومند خویش دارد ، تشکیل دولتی مسئول بر پایه ی اصول و موازین آموزشی و اقتصادی و اداری غرب است. نخستین و جسورانه ترین گام با پی ریزی قوه ی قضایی کشور آغاز می گردد. روان شاد داور این مسئولیت مهم را از سوی رضا شاه در مدت چهار ماه با همت و پشتکاری ستایش برانگیز به نیکوترین شکل به انجام می رساند و وزارت دادگستری مدرن با قضات تازه نفس و دارای تحصیلات حقوقی در ایران زاده می شود.

٢. احداث شبکه راه آهن سرتاسری با نگرش به فقر اقتصادی آن روز ایران با مالیات غیر مستقیم قند و شکر یکی از ظریف ترین و هوشمندانه ترین شگردهایی به شمار می آید که تنها از یک نابغه سیاسی و اقتصادی همچون رضا شاه بر می آ مد. این پروژه با هزینه ی ١٢٠ میلیون دلار در شهریور١٣١٧ به پایان یافته و به بهره برداری می رسد.

٣. پایه گذاری و پیشبرد آ موزش و پرورش نوین و اجباری نمودن تحصیلات ابتدا یی و متوسطه به جای آموزش مکتبی در مکتب خانه های پوسیده و متحجر که تنها فرزندان طبقات مرفه و درباریان و اشرافزادگان می توانستند ا ز آن برخوردار شوند.

٤. زنان پس از١٣٠٠ سال نادیده انگاشته شدن و محرومیت از حقوق انسانی و مدنی و آموزشی از حقوق اجتماعی و آموزشی برابر با مردان برخوردار شدند .

٥. تاسیس دارالمعلمین در سال ١٣١٢ و چندین دانشسرای عالی و مقدماتی تا سال ١٣١٩ و همچنین تکوین و گشایش آموزشگاههای فنی و تخصصی ، مدرسه نظام ، دانشسرای افسری و دانشکده ی دامپزشکی و به وجود آوردن ارتش منظم و توا نمند.

٦. گشایش دانشگاه تهران در سال ١٣١٣ و دانشکده های الهیات ، هنرهای زیبا و کشاورزی .

٧. برنامه ی زمان بندی شده برای اعزام هر ساله ی صدها دا نشجو به دانشگاههای خارج از کشور.

٨. تاسیس وزارت بهداری در سال ١٣٠٥ و مبارزه ی پیگیر و بی امان برای ریشه کنی مالاریا ، آبله ، تراخم ، کچلی و بیماری های عفونی .

٩. تقریبا در همه ی مراکز استانها بیمارستانها و مراکز درمانی ساخته شد از جمله گشایش بیمارستانهای بزرگی مانند بیمارستان هزار تختخوابی پهلوی تهران و تاسیس سازمانهای نیکوکاری مانند شیر و خورشید سرخ ، بنگاه حمایت مادران و کودکان .

١٠. الغای حقوق کاپیتولاسیونی کشورها در ایران که همانند دیگر اقدامات پیشروانه ی رضا شاه از آرمانهای مشروطه خواهان بود .

١١. پایه گذاری فرهنگستان برای جایگزینی واژگان فارسی به جای لغات عربی

١٢. برگزاری جشن هزاره ی فردوسی در سال ١٣١٣ و فرمان رضا شاه برای ساختن آرامگاهی که فراخور منزلت بزرگترین سخنسرای ایران زمین فردوسی هماره جاویدان باشد.

١٣. به تصویب رسانیدن قوانینی برای حفاری و کشف گنجینه ها و میراث فرهنگی و نگهداری و گرامیداشت آثار باستانی.

١٤. نجات کشور از ورطه ی ورشکستگی و سقوط اقتصادی و نوسازی نظام مالی کشور و پدیداری نخستین بانک ملی درسال ١٣٠٦.

١٥. بوجود آوردن استقلال اقتصادی و سیاسی کشور که برترین و عالیترین هدف ایرانیان و سران صدر مشروطیت بود. اخراج مستشاران نظامی و اقتصادی انگلستان و لغو کامل قراردادهای نفتی با انگستان.

١٦. مقابله ی دلاورانه و قاطع با آشوبگران تجزیه طلب در مرزها و نجات ایران از تجزیه و گسست جغرافیایی و تامین و گسترش امنیت پایدار در مرزهای کشور.

آنچه فهرست وار در این نوشتار به آن اشارتی شد تنها بخش کوچکی از گستره ی خدمات میهن پرستانه و ملی گرایانه ی رادمردی است که یکایک ایرانیان اگر درجایگاه داوری بیطرفانه و خالی از بغض و کین و حقارت های روانی قرار گیرند ، خود و فرزندانشان را تا واپسین دم زندگانی وامدا روسپا سمند آن یگانه ی بی بدیل تاریخ هزار و سیصد ساله ی ایران خواهند دانست. رضا شاه را می توان فرزند اندیشه ی پیام آور خرد و میهن پرستی " فردوسی " دانست چرا که او نیز همچون فردوسی بزرگ مهر و دلبستگی فداکارانه به میهن را در پهنه ی کنش ها، کردارها و و سازندگی های میهن دوستانه اش به ما می آ موزد. امروز فرزندان ایران به چنان بینش سترگی ره یافته اند که ارج و حرمت رضا شاه بزرگ و دیگر ایران یاران را به نیکی می شناسند و نام و یاد و راه او را سرلوحه ی عشق به میهن برای آزاد سازی و رهایی ایران از سیطره ی شوم اشغالگران ایران قرار می دهند . شایسته و سزاوار است در روزهای پس از سپیده دم آزادی ایران زاد روز رضا شاه بزرگ در گاهنامه ی ایرانی یکی ازروزهای با شکوه و فرخنده ی جشن و سرور ملی ایرانیان گردد.

درودهای بیکران و ستایش جاویدان بر رضا شاه بزرگ و آرمانها و اهداف والا و غرور انگیز و افتخارآفرین او باد.

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home