Thursday, March 08, 2007

cravat-necktie-Islamic Republic of Iran

امام "جمعه" بویین زهرا: چفیه، نماد ما شده است

شبكه خبری هفته نامه حديث قزوين
سه شنبه ۸ اسفند "٨٥"

امام جمعه بویین زهرا گفت: متاسفانه دوباره کراوات در حال افزایش است، در حالی که امروزه چفیه، نماد ما است. (مگر دروغ می گويد؟)

حجت الاسلام حیدری که در شورای فرهنگ عمومی شهرستان بویین زهرا سخن می گفت، افزود: عده ای از دشمنان در مورد چفیه تبلیغات مسمومی دارند و می گویند؛ چفیه، نماد تروریست است و اعلام کرده بودند که امسال در میدان محسنی تهران به خاطر مبارزه با تروریست ، این چفیه ها به آتش کشیده شود و ۵۰ دلار نیز جایزه بگیرند.

وی با اشاره به خرافات رایج در فرهنگ عمومی گفت: با گذشت زمان، یک سری خرافات به فرهنگ مردم راه پیدا کرده که باید نسبت به حذف آن در جامعه با روش درست و مناسب اقدام نمود.

امام جمعه بویین زهرا افزود: از جمله این افراد مراسم شب چهارشنبه سوری است که باعث ایجاد مزاحمت و آزار برای عده ای از مردم می شود.

وی تصریح کرد: همینطور شمع روشن کردن نیز به هیچ وجه درست و اسلامی نیست و هیچ پایه و اساسی ندارد، شمع را در گذشته به علت اینکه کوچه ها در شب تاریک بود، برای استفاده مردم و عابرین روشن می کردند.

وی ادامه داد: از موارد دیگر، می توان پوشش مردم را نام برد. پوشش در بعضی از کشورها به صورت یک فرهنگ و نماد ملی درآمده است که از آن جمله می توان به علامت صلیب مسیحیان اشاره کرد که این صلیب پس از مدتی به صورت پابیون و کراوات نمود پیدا نموده، متاسفانه دوباره کراوات در حال افزایش است.

شایان ذکر است درابتدای این جلسه وجیه ا... آقا بابایی، رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی به بیان گزارش از نحوه شکل گیری شورا و اهداف آن اشاره کرد.

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home