Friday, February 23, 2007

Monir Taheri-cinema rex ramsey clark Richard Falk Richard Cottam

آدينه ٤ اسفندماه "٥٧"، برابر با ٢٣ فوريه ١٩٧٩

رودسر --- سروان منير طاهری معاون پيشين شهربانی رودسر به اتهام شركت در آتش زدن سينما ركس آبادان به مرگ محكوم شد و سحرگاه امروز در اين شهر تيرباران شد. حكم اعدام در حضور آخوند ضياء روحانی، رئيس كميته انقلاب اسلامی رودسر، اجراء شد. سروان طاهری پيش از اعدام تقاضا كرد چشمهايش را نبندند و پروانه دهند خود او فرمان شليك به افراد جوخه اعدام را صادر كند.

پيتسبورگ --- اسوشيتد پرس --- ريچارد كاتم، استاد دانشگاه پيتسبورگ در ايالت پنسيلوانيا كه از سوی دولت موقت مهدی بازرگان سفير احتمالی آمريكا در ايران تلقی می شود، امروز گفت خمينی را رهبری با نفوذ و دارای جاذبه ويژه می شناسد و عقيده دارد ايجاد جمهوری اسلامی در ايران مانعی بر سر پيشرفت و ترقی اين كشور ايجاد نخواهد كرد.

شورش ٥٧ در آيينه مطبوعات، شهرام جاويدپور.

------

"در اواخر آذر ماه ١٣٥٧ ملاقاتی هم دست داد که هیأت کمیته‌ی حقوق بشر آمریکا به ایران آمد... این دفتر در ساختمانی مقابل حسینیه‌ی ارشاد، ابتدای خیابان مسجد قبا بود که به عنوان دفتر دفاع حقوق بشر از آن استفاده می کردیم... این نخستین جلسه‌ای بود که نمایندگان حقوق بشر آمریکا به ایران آمدند. آقای مهندس بازرگان از من خواستند به نمایندگی ایشان در آن جلسه شرکت کنم. در آن جلسه جز من آقایان دکتر عبدالکریم لاهیجی، حسن نزیه، دکتر علی اصغر حاج سید جوادی و مهندس بنافتی هم بودند. از طرف آمریکا ریچارد کاتم، ریچارد فالک و یک نفر دیگر بودند که من اسم نفر سوم در خاطرم نیست [رمزی كلارك را می گويد]. بعد از اتمام آن جلسه ريچارد کاتم که به عنوان مسئول امور حقوق بشر آمریکا به ایران آمده بود، خواست که جلسات بین حقوق بشر ایران و آمریکا ادامه پیدا کند و از طرف آقای بازرگان من مأمور شدم که در این جلسات شرکت کنم. تا پیروزی انقلاب در ٢٢ بهمن، چند جلسه از این کمیته برگزار شد که من به نمایندگی از آقای مهندس بازرگان در آن شرکت می‌کردم و نظرات ایشان را به اطلاع کمیته‌ی حقوق بشر آمریکا – که استمپل نماینده‌ی آن در ایران بود – می رساندم."

بريده ای از سخنرانی عباس امیرانتظام در پذیرش جایزه جهانی حقوق بشر برونو کرایسکی - ژانویه ١٩٩٨

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home