Sunday, February 11, 2007

ettelaat.net 22 Bahman Berlin

دو بند نخست از آگهی گروهی برای يك گردهم آيی بمناسبت ٢٢ بهمن در شهر برلين، آنطور كه در سايت "اطلاعات نت" نوشته شده است:

٢٢ بهمن برابر با ١٠ فوريه ٢٠٠٧ بیست و هشتمین سال بقدرت رسيدن جمهوري اسلامي در ايران ميباشد. ملت ايران در چنين روزي در ٢٢ بهمن ماه ١٣٥٧ رأي به قدرت رسيدن گروهي داد که قوانين الهي را جايگزين قوانين اجتماعي کرد و بيست و شش سال تمام هر مخالفي را، اعم از مسلمان و غير مسلمان، بنام محارب با خدا، چه در داخل کشور و يا در خارج، به طرز فجيعي از سر راه خود برداشت.

همان دو بند، ولی اينبار دست نخورده:

٢٢ بهمن برابر با ١٠ فوریه ٢٠٠٧ بیست و هشتمین سال بقدرت رسیدن جمهوری اسلامی در ایران میباشد. ملت ایران در چنین روزی در ٢٢ بهمن ماه ١٣٥٧ رأی به قدرت رسیدن گروهی داد که قوانین الهی را جایگزین قوانین اجتماعی کرد و بیست و هشت سال تمام هر مخالفی را، اعم از مسلمان و غیر مسلمان، بنام محارب با خدا، چه در داخل کشور و یا در خارج، به طرز فجیعی از سر راه خود برداشت.

سالروز پيروزی انقلاب شكوهمند را به گردانندگان "اطلاعات نت" تبريك می گويم، همچنين محارتشان در هدف گرفتن دو نشان با يك تير.

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home