Tuesday, December 19, 2006

Islamic official on Mohammad Reza Shah Pahlavi

...پرویز داوودی، معاون اول رئیس جمهور، به تأکید اسلام بر پژوهش و جایگاه علم اشاره و خاطرنشان کرد: بسیاری از علوم از علوم دینی نشأت گرفته اند و رهنمودهای قرآن نیز در این زمینه بسیار روشنگر است و همانطور که در اصول دین تقلید پذیرفته نیست باید در علم هم از تقلید جلوگیری کرد.

وی یاد آور شد: علم و پژوهش از دیرباز در کشور ما جایگاه بسیار عمیقی داشته است. تمدن ایرانی در عرصه های مختلف علمی از جمله ریاضیات، معماری و .... سرآمد زمان خود بوده است و وقتی با اسلام ترکیب شده است انتظاری جز خلاقیت های موثر علوم نمی توان از آن داشت.

داوودی افزود: متاسفانه در ١٠٠ سال گذشته به دلیل هجمه استعمار علمای کشور ما نتوانستند فضای لازم را برای رشد پیدا کنند و در برابر ریشه های علمی رکود ایجاد شد. جو خفقان رژیم پهلوی اجازه رشد علمی به دانشمندان کشور نمی داد.

وی اضافه کرد: شکوه ظاهری علمی غرب باعث مرعوب شدن دانشمندان ایرانی شده و آنها را به مسیر تقلید انداخته بود. دانشمندان ایرانی فکر می کردند که استحقاق دستیابی به هیچ موفقیتی را ندارند.

معاون اول رئیس جمهوری اظهار داشت: در زمان گذشته حتی اگر دانشمندان ما حرکتی را ایجاد می کردند با بن بست ها و ورود ممنوع ها مواجه می شدند اما با انقلاب اسلامی این بن بست ها شکست و زمینه لازم برای حرکت جوانان کشور ایجاد شد.

وی یاد آور شد: نظام اسلامی کشور تفکر حاکم بر دنیا مبتنی بر نهی ورود کشورهای جهان سوم به موضوعات جدید را شکست و جسارت در جوانان ایرانی بروز پیدا کرد.

معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد: بی عدالتی، تبعیض، مسابقه نظامی، نظام ناعادلانه اقتصادی و پولی بر دنیا حاکم بود و به جوانان کشورهای جهان سوم اجازه رشد و ترقی نمی داد اما انقلاب توانست این ناعدالتی ها را مورد پرسش قرار دهد.

به گفته داوودی کشور در حال بازگشت به جایگاه علمی خوب گذشته است.

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home