Tuesday, October 03, 2006

shargh-sharq-roozgar-radio zamaneh

انتشار "روزگار" به جای شرق

خوانندگان روزنامه های ضد ايرانی ديگر به خاطر "توقیف" شدن شرق اشك نريزند.

خبر خوب را "راديو زمانه" داده است، و اكنون كه به سايتشان لينك داده ام بهتر است به يك گزارش در باره ی جشن افتتاحيه ای كه چند روز پيش در آمستردام برای اين راديو-وبسايت برگزار كردند نيز اشاره ای داشته باشم، چون شايد برای شما هم جالب باشد كه در اين مراسم "قادر عبدالله" نامی دولت ايران را با بی دولتی مافيا ی ايران كش اسلامی هم پايه معرفی كرده و "با شيرينی سخن از ايرانيانی که با سفر به کشورهای آزاد، با دموکراسی آشنا می شوند و به هنگام بازگشت به دليل ديکتاتوری های حاکم يا کشته می شوند و يا چون صادق هدايت خودکشی می کنند" صحبت كرده است.

گزارش و عکس از مراسم افتتاحيه راديو زمانه در آمستردام

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home