Wednesday, September 27, 2006

فیلم بازدید پادشاه ايران از فنلاند در سال ١٩٧٠

آرشیو رادیو وتلویزیون فنلاند (YLE).

به هم ميهنان عزيز يادآوری می كنم كه امروز پنجم مهرماه، سالروز آغاز دوران تبعيد رضاشاه بزرگ است، و اگر رسانه ای ضد ايرانی مانند بی بی سی چند هفته ای است كه بيش از پيش به بدنام كردن پدر ايران نوين می پردازد و نوكران هميشه حاضر ايرانی نما را می آورد كه بگويند آغاز تبعيد رضا شاه بزرگ آغاز دوران طلايی دمكراسی در ايران بوده است، كارداد ملی و ايرانی هر ايرانی نيز است كه با ستايش از آن پادشاه ايران ساز در چنين روزی در برابر اين دروغ های بزرگ ايستادگی كند.

چرا اين روشنفكر نما ها خشم خود را نسبت به اشغال ميهنمان و زندانی كردن و قتل رضا شاه بزرگ توسط انگلستان ابراز نميكنند؟ ٢٨ مرداد از اين روز ننگين تر است؟

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

از شهریور 1320 تا 28 مرداد 1332 شکوفاترین دوران دموکراسی و آزادی سیاسی و به خصوص آزادی بیان در ایران بوده. رضای پهلوی یک دیکتاتور بود. هر چند که در زمان اون پیشرفتهای سریعی در بعضی زمینه ها (از جمله راه آهن سراسری) داشتیم. ولی پهلوی یک فرمانده کله شق و بیسواد قزاق بود. چنین شخصی صلاحیت، درایت و توان اداره یک مملکت رو نداشت مگر به زور. برکناریش هم توسط متفقین به دلیل عوام زدگی و کوته بینی و عدم درک سیاسی از شرایط آنروز جهان بود.
به هر حال پایان دوران رضا پهلوی (تا مرداد 1332) فرصتی بود تا مردم ایران طعم شیرین آزادی بیان و آزادی سیاسی رو بچشند. افسوس که کودتای آمریکایی در 28 مرداد به این دوران شیرین هم پایان داد

12:16 AM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home