Friday, August 04, 2006

Shahrnoosh Parsipour

گفتگوی شهرنوش پارسی پور با راديو فرانسه

برای من كه ايشان را دوست می دارم، و می دانم كه خود او از قربانيان جمهوری اسلامی بوده و پنج سال هم در زندانهای رژيم بسر برده است، شنيدن اينكه "جغرافيا" باعث "مهاجرت" چند ميليون ايرانی شده و نه جمهوری اسلامی، كمی دشوار است.

ايده آليست ترين استدلال ها را بكار بردن و ديدمان انتزاعی ("abstract theory") خود را جايگزين واقعيت ها كردن نشان يك ديدگاه ماترياليست نبوده و نيست.

با سپاس از رضا ايرانی.

3 Comments:

Anonymous رضا ایرانی said...

خورشید گرامی:
لگد کردن فرهنگ ایرانی و دفاع از آخوند جنایت پیشه را نیز، باید به این "استدلال ها" اضافه کنی ،
چقدر سخته اینجا فارسی بنویسی! جانم در آمد از این یک خط!!
شاد و پر مهر باشی

2:59 AM  
Anonymous بلاگچین said...

با سلام
به مطلب شما در بلاگچین لینک داده شد

7:58 PM  
Blogger سرباز كوچك said...

رضا ايرانی عزيز، گرامی ترديد نداشته باش كه خود شنوندگان آنرا اضافه خواهند كرد. من صلاح ديدم محافظه كارانه بنويسم.

رضا جان چه مشكلی در نوشتن در وبلاگ داريد؟ فقط اين وبلاگ يا همهء وبلاگهای "blogspot"؟
-----------------------------------
سلام بلاگچين جان،
از شما سپاسگذارم و اميدوارم در كارتان موفق باشيد.

9:49 PM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home