Friday, August 25, 2006

Radio Farda (aka Radio Khatami)

با سپاس از "ح ك" كه اين دو نامه را برايم ای-ميل كردند


با درود فراوان،

نگارنده که خود را پژوهشگری ناچیز در تاریخ دویست سال اخیر ایران میدانم و نیز یکی از هزاران نفر از بینندگان علاقمند، تحسین کنندگان و تأیید کنندگان برنامه های ارزشمند تلویزیونی سرکار خانم مهرا ملکی هستم – در تاریخ ١٦ آگوست - از مشاهده متنی ناقص با عنوانی خلاف واقع در سایت رادیو فردا به عنوان مصاحبه با ایشان به شدت شگفت زده شدم. پس از تحقیق معلوم شد که مسئولان محترم آن رادیو مصاحبه با ایشان را به دو بخش تقسیم کرده و به دلیلی نامعلوم فقط بخش دوم آن را، آنهم با عنوانی خلاف واقع پخش نموده اند.

نظر به اینکه متن ناقص و خلاف واقع مزبور به حسن شهرت این پژوهشگر و مورخ ارزنده لطمه وارد میسازد، لذا درخواست پخش متن کامل آن مصاحبه را مینماید.

با احترام - مهدی شمشیری - پژوهشگرتاریخ ایران
------------------------

با درود فراوان،

من هم که يکی از هزاران علاقمند و تحصين کنندگان و تائيد کنندگان برنامه های تحقيقی و ارزشمند سرکار کدبان مهرا ملکی هستم مستحضر شدم که راديو شما برنامه مصاحبه ای را که قرار بوده بصورت کامل پخش شود را نه تنها بصورت ناقص بلکه بطور شگفت انگيزی بصورت تحريف شده پخش کرده است که موجب تعجب بسياری از بينندگان و شنوندگان برنامه های کدبان مهرا ملکی را فراهم نموده است. چون شنوندگان ايشان به طرز کار و روش گويش و بهره گيری از واژه ها آشنائی کامل دارند اين تحريف و چرخش را نه به حساب ايشان بلکه به بی تجربگی و سوء نيت گردانندگان و مسئولين آن راديو متوجه می سازند.

لذا، ضروری است برای برگردان آبروی روزنامه نگاری که شايسته آن راديو می باشد ضمن پخش کامل و دست نخورده مصاحبه سرکار کدبان مهرا ملکی توضيح لازم داده شود که در اين کار اشتباهی رخ داده تا موجبات رفع سوء تفاهم فراهم شده باشد.

از توجهی که به اين امر مبذول می داريد سپاسگزاری می کند.

تاکيد می کند که نسخه ای از اين اعتراض به ليست ٨٠٠٠ نفری ++ من ارسال شد تا هرکدام به نوبه خود در ارسال اعتراض به راديو شما اقدام نمايند. شايسته خواهد بود پيش از دريافت تعداد غير قابل شمارشی ايميل نسبت به پخش کامل برنامه اقدام نمايند.

ح-ک

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home