Saturday, July 08, 2006

Embassy of the Islamic Republic-Stockholm

درگيری در سفارت جمهوری اسلامی در استكهلم

استكهلميان

3 Comments:

Anonymous آریا said...

خورشید عزیز. این جا را دیده ای یا نه؟.

http://niaak1.blogspot.com/2006/07/blog-post_10.html

2:18 AM  
Blogger سرباز كوچك said...

مرسی آريای عزيز. همين امشب ميخوانمش. راستی، به سايت فرهنگشهر هم چند بار سر زده ام، ولی آريای عزيز ميتونم خواهش كنم كه فانت های درشت تری را به كار ببری؟

11:42 AM  
Anonymous آریا said...

خورشید جان.

وبسایت هنوز در دست تعمیره و آرشیوش حاضر نیست. یکی دوتا بخش دیگه نیز بایستی اضافه بشه که فعلا درگیر ساهتن اونا هستیم. دما فعلا داریم مطالب آرشیو را هر روز بالا می فرستیم که سر فرصت همه چیز آپدیت بشه. حتما ااین کار را نیز خواهیم کرد که گفته ای. فعلا نم نم و با حوصله. من امیدوارم که تا هفته ی دیگه، کار تموم بشه. ولی ظرافتکاری زیاد داره. اینه که یه مقدار طول میکشه. در ضمن. شرمنده از وعده ای که دادم. باور کن نوشته ام. ولی خیلی طولانی شد. اینه که بایستی بازخوانی اش کنم و حتما بفرستمش بالا. دردسر اینه که من ریشه ی عقیدتی خصومت گرایش ایدئولوژیگرایان و مذهبیون را با دوران پهلوی، بررسی کرده ام که طولانی شد. دیگه.

1:32 PM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home