Monday, June 19, 2006

Rezaiye Lake

"ظهور لكه‌هاي سفيد در بستر نيلگون درياچه رضائيه، نشان از انباشت بلورها و تشكيل توده‌هاي بزرگي از نمك در بستر اين درياست. مشاهده چنين مناظري در حواشي و بسترهاي كم عمق درياچه در عين غم‌انگيز بودن علايم يك فاجعه زيست محيطي است كه بزرگترين پهنه آبي فلات ايران را تهديد مي‌كند. كارشناسان محيط زيست از هفت سال پيش وضعيت درياچه رضائيه را بحراني اعلام كرده‌اند و معتقدند در صورتي كه اقدامات لازم براي احياي اين درياچه انجام نشود، درياچه رضائيه خواهد مرد."

همزمان در بلژيك:

سفارت كثيف جمهوري اسلامي روز گذشته نمايشگاه يك روزه فرهنگ و تمدن ايران را در بروكسل برگزار كرد.

1 Comments:

Anonymous آریا said...

هنوز مطلب من، تموم نشده. ولی تمامش می کنم. در ضمن برای مُلّاها مهم نیست که دریاچه و زندگی و زیبایی و زیستبوم بخشکه. اصل برا اونها اینه که حاکم مطلق بمونن و به وظیفه ی الهی خود که همان قصّابیگری مردم و ویرانگری تاریخ و فرهنگ ایرانی می باشه، دلشاد و شادکام باشند!. بعدش هم لطف کنند و منّت سر ایرانی بگذارند و نتیجه ی ویرانگریهای خود را به نمایش جهانیان بگذارند.!

10:21 AM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home