Friday, June 16, 2006

Iranians-ethnicity-scientific study-University of Cambridge

همه ی "اقوام" غيرفارسي‌ زبان ايران ريشه ايراني دارند

براساس تحقيقات پژوهشگر ايراني ژنتيك پزشكي و جمعيتي دانشگاه «كمبريج» كه با كمك و نظارت گروهي از برجسته ترين محققان اين رشته انجام شده، جمعيت هاي ايراني كه با زبان‌هاي غير از گروه هندو-اروپائي تكلم مي‌كنند به ويژه جمعيت آذري زبان ساكن در فلات ايران ريشه ژنتيكي مشتركي با اقوام ترك زبان ساكن در كشور تركيه و اروپاي شرقي ندارند و بر عكس «شاخص‌هاي تمايز ژنتيكي» آنها (مانند FSt) با ساير گروه‌هاي ساكن در فلات ايران به ويژه فارسي زبانان نزديك به صفر است كه نشانگر ريشه ژنتيكي مشترك آنها در اعماق تاريخ ايران است.

نه اينكه نمی دانستيم و همه نمی دانستند، ولی به هر حال ، اين هم يك سند ديگر برای رسوا كردن نژادپرستان و قبيله گرايان ايران فروش.

2 Comments:

Anonymous آریا said...

خورشید جان:

این مسئله را که همه ی آدمهای با شعور و فهمیده می دونستند. احتیاجی ضروری به اینگونه تحقیقات نیست به جان تو. مسئله اینه که عدّه ای ایدئولوژیگرا و مذهبیون خبیث در همدستی با یکدیگر برآنند که این ملّت را نابود و سر به نیست کنند. دارم اون مطلبی را می نویسم که قولش را داده بودم. احتمالا تا پس فردا یا شاید هم فردا بفرستمش روی نت.

3:21 PM  
Blogger سرباز كوچك said...

آريا جان، با بی تابی منتظر خواندنش هستم. يك توضيحی هم پايين پست دادم.

4:33 PM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home