Friday, June 16, 2006

Hamidreza/ Hamid Reza Mohammadi

After a year and a half under "temporary arrest", Hamid'Reza Mohamadi is condemned to 6 years of imprisonment for having contacted YourTV and Mr. Fouladvand, leader of the Kingdom Assembly of Iran.

٦ سال زندان به خاطر ارتباط با تلويزيون فارسي زبان

هم سلول سابق ام "حميد رضا محمدي" به 6 سال زندان تعزيري محكوم شد. او پس از يك سال و نيم بازداشت موقت - كه 6 ماه از اين مدت را در بازداشتگاه ٢٠٩ وزارت اطلاعات بسر برده – در روز شنبه ٣٠ خرداد ماه به شعبه ١٣ دادگاه انقلاب احضار شد و به ٦ سال زندان محكوم گشت.

شعبه ١٣ دادگاه انقلاب حميد رضا محمدي را با استناد به ماده ٤٩٩ كه به عضويت افراد در گروه هاي غير قانوني مربوط مي شود به اشد مجازات (٥ سال زندان) و همچنين با استناد به ماده ٥٠٠ اين قانون كه به تبليغ بر عليه نظام جمهوري اسلامي مربوط مي شود، باز هم به اشد مجازات (١سال زندان) محكوم كرده است.

به نظر مي رسد تعيين اشد مجازات براي اين زنداني سياسي با نظر مستقيم بازجويان وزارت اطلاعات صورت پذيرفته است.

حميد رضا محمدي اسفند ماه سال ٨٣ توسط ماموران وزارت اطلاعات در منزل مسكوني اش در تهران بازداشت شد و به مدت ٦ ماه در بازداشتگاه ٢٠٩ وزارت اطلاعات در زندان اوين محبوس ماند. حميد رضا در طي اين مدت به دليل فشارهاي روحي و رواني كه بر او وارد شده بود ٢ بار دست به خودكشي زد، كه هر دو بار با سر رسيدن نگهبان هاي بازداشتگاه جان سالم بدر برد.

گفتني است حميد رضا محمدي را به دليل ارتباط با فرود فولادوند، گرداننده ي يك تلويزيون فارسي زبان برون مرزي بازداشت كرده اند. او هم اكنون در بند ٣٥٠ زندان اوين بسر مي برد.

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home