Sunday, May 14, 2006

مصطفی معين: دانشگاه آخرين مرحله از ترويج فرهنگ قرآن است

گروه گزارش: دكتر «مصطفی معين» نقش خانواده‌ها و رسانه‌ی ملی را برای رسيدن به فرهنگ قرآنی مهمتر از نقش دانشگاه‌ها دانست.

به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا)، دكتر «معين» عصر روز گذشته 18 ارديبهشت‌ماه، ا زغرفه‌ی ايكنا در سيزدهمين نمايشگاه مطبوعات تهران ديدن كرد.

وزير سابق علوم، تحقيقات و فنآوری در اين ديدار در پاسخ به خبرنگار ايكنا كه از او پرسيد بعد از گذشت سال‌ها از تصدی‌گری وزارت علوم توسط شما، فكر می‌كنيد چه كاری را بايد برای رشد فرهنگ قرآنی در دانشگاه‌ها انجام می‌داديد ولی امكان يا فرصت آن فراهم نشد؟ گفت: با توجه به اعتقادی كه برای ترويج فرهنگ قرآنی در دانشگاه‌ها داشتم، سعی كردم از شيوه‌های جذاب و خودجوش دانشگاهی استفاده كنم و نه از نسخه‌های پيچيده شده در محيط‌های غير دانشگاهی و غيرعلمی كه با فضای دانشگاهی و زبان دانشجو آشنايی نداشته باشند. به‌همين دليل در كنار تشكل‌های دانشجويی سعی بر راه‌اندازی تشكل‌های سياسی، علمی، فرهنگی، دينی، قرآنی و نهج‌‌البلاغه كرديم تا فرهنگ قرآنی ترويج شود.

وی افزود: در ضمن شورايی به نام «شورای عالی قرآن و دانشگاه» را به رياست وزير تشكيل داديم كه در آن سياست‌های ترويج فرهنگ قرآنی در دانشگاه‌ را مورد بحث قرار می‌داديم. در آن شورا شخصيت‌های برجسته‌ای از اساتيد حوزه و دانشگاه به سياست‌گذاری در اين امر می‌پرداختند.

دكتر «معين» در ادامه با اشاره به مشكلات موجود در اشاعه‌ی فرهنگ قرآنی، گفت: فكر می‌كنم كه مشكل فرهنگ ما، قبل از آنكه در سطح دانشگاه باشد در سطح جامعه، آموزش و پرورش و خانواده‌هاست. در ضمن معتقدم كه رسانه‌ی ملی كه به تعبير امام(ره) دانشگاه عمومی بود، به وظايف خود عمل نمی‌كند. وظايفی كه صدا و سيمای ما با چندين كانال مختلف، می‌توانست فرهنگ جامعه‌ی ما را به طور جدی تحت تأثير قرار دهد و تأثير مثبت بگذارد. بنابراين فكر می‌كنم كه برای گسترش فرهنگ قرآنی از اين جاهای حساس مثل صداوسيما و تأثيری كه بر خانواده‌ها می‌گذارند، اقدام كنيم. در اين صورت مشكلات ما در دانشگاه‌ها نيز كمتر خواهد بود.

وی وضعيت فضای دينی دانشگاه‌ها را خوب توصيف كرد و گفت: همين الان شما به دانشگاه تهران مراجعه كنيد، مساجد دانشگاه ما به يقين از مساجد شهر ما از رونق بيشتری بهره‌ می‌برند. اين نشان می‌دهد كه فضای دانشگاه ما همانطور كه انتظار می‌رود از سلامت كامل برخوردارند.البته نبايد فضای دانشگاه را خارج از فضای آموزش و پرورش، خانواده‌ها و جامعه دانست. اگر از خانواده‌ها كار فرهنگ‌سازی قرآنی را آغاز كنيم به نتيخه‌ی بهتری دست خواهيم يافت.

دكتر«معين» در پاسخ به سؤال خبرنگار ايكنا مبنی بر اينكه نظر جواب شما به منتقدينی كه معتقدند در زمان وزارت شما گرايش‌های سكولاريستی در دانشگاه‌ها افزايش يافت، چيست، عنوان كرد: تا آنجائيكه من بررسی كردم، اين انتقادها از پشتوانه‌ی علمی و تحقيقاتی برخوردار نبود.

وی در توضيح سخنان خود گفت: ببينيد؛ يك بينش اينست كه شما هر چيزی را حتی دين خدا را از بالا به پائين بخواهيد تحميل كنيد. من مخالف اين امر هستم. فرهنگ ما فرهنگ قرآنی و «لا اكراه فی‌الدين» است. حتی پيامبر عزيز ما نيز مسئوليت تحميل و اجبار را نداشته‌است.

وی افزود: كسی كه دين را انتخاب می‌كند با آزادی و اختيار خودش تسليم خدا می‌شود. انتخاب اگر از روی آگاهی نباشد ارزشی ندارد. دينی ارزش دارد كه خود فرد با آگاهی انتخاب كرده باشد. اين فرهنگ دينی و قرآنی ماست.

دكتر «معين» در پايان افزود: يك بينش ديگر از دين اينست كه بايد جامعه را هرطور است به سمت خدا هدايت كنيم. حتی پيامبر خدا هم اين وظيفه را نداشت. با اين نگاه طبيعی است كه بگويند در دانشگاه سكولاريسم ترويج شد. بايد اذعان كنم كه ما حق قيموميت برای كسی نداريم و فقط می‌توانيم آگاهی ببخشيم.

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home