Friday, April 21, 2006

استان گلستان در جايگاه سوم خودکشي در کشور قرار گرفت

عوامل اجتماعي همچون فقر، بيکاري، اختلافات خانوادگي، عدم برخورداري از امکانات تفريحي آمار مربوط به خودکشي را در استان گلستان افزايش داده است.

مسلم نوروزي معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي استان گلستان در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي آنا گفت: بر اساس نتايج بدست آمده از آمار، استان گلستان از نظر ميزان خودکشي در جايگاه سوم کشور قرار دارد.

وي افزود: بر اساس اين آمار ميزان خودکشي که در سال 79، يک هزار و 179 مورد بوده است در سال 81 به يک هزار و 757 مورد رسيده که از اين تعداد 716 مرد و يک هزار و 41 زن گزاش شده است.

نوروزي فقر، بيکاري، اختلافات خانوادگي، تعصبات شديد سنتي را از عوامل اجتماعي منجر به خودکشي در آن منطقه دانست و گفت: مشکلات فرهنگي، اقتصادي و همچنين عدم برخورداري از امکانات رفاهي، افسردگي و اختلالات رواني چنانچه مورد بي توجهي واقع شود در بعضي از افراد زمينه اقدام به خودکشي را فراهم مي کند.

معاون امور اجتماعي بهزيستي استان گلستان با اشاره به افزايش ميزان خودسوزي در اين استان خاطرنشان کرد: خودسوزي واکنشي منفي به شرايط نامساعد زندگي و رهايي از مشکلات در اين منطقه است.

1 Comments:

Anonymous آریا said...

خورشید جان:

بقیه ی مردم ایران، زنده نیستند؛ وگرنه اونا نیز، خودکشی می کردند. جدی میگم. اینا همه را روحا کشته اند. دیگه کسی زنده نموده که بخواد خودکشی کنه.

12:42 PM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home