Friday, December 23, 2005

Saba TV-masoud behnoud

همکاران و مجریان شبکه ماهواره ای صبا

"افخمی ،مدیر شبکه ماهواره ای صبا، ازمسعود بهنود ، شمس الواعظین و ملک زاده به عنوان دیگر همکاران احتمالی شبکه متبوعش نام برد و گفت: مسعود بهنود روزنامه نگار ایرانی (!) ساکن انگلیس و مهرداد ملک زاده افرادی هستند که برای تفسیر اخبار شبکه صبا و اجرای گزارش های روزانه آن انتخاب شده اند.

افخمی در خصوص همکاری بهنود توضیح داد: از وی برای همکاری با شبکه صبا در انگلیس درخواست کرده ایم و چناچه او با این پیشنهاد موافقت کند، در جهت استفاده از تجربیات او برای ما منعی وجود ندارد.

مدیر شبکه ماهواره ای صبا در پایان ابراز امیدواری کرد که بهنود و شمس الواعظین دعوت وی برای همکاری با صبا را بپذیرند."

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home