Saturday, December 13, 2008

senator edward kennedy's letter to ruhollah khomeini

نامهء سناتور ادوارد كندی به روح الله خمينی

با پوزش از ديركرد در پاسخ به بيننده ای كه در پايان برنامهء ديروز بانو صفاری متن كامل نامهء ادوارد كندی به روح الله خمينی را درخواست كرده بودند، يادآوری ميكنم كه كندی فرستادن چنين نامه ای را در همان روزها تكذيب كرد و اگر رسانه های آمريكائی ‌اين سند را در آن زمان و در جايی بچاب هم رسانده باشند، به دلايلی بسيار روشن ترجيح داده اند آنرا در آرشيوهای اينترنتی خود نگذاشته و به فراموشی بسپارند. ولی بدليل بازتاب گسترده ای كه اين نامه در آن روزها در رسانه های جمهوری اسلامی داشت، متن كامل آن به احتمال زياد همواره در آرشيو رسانه های درونمرزی موجود است و به آن اشاراتی هم ميشود. بخش كوتاهی را از فصل سوم سلسله مقالاتی بنام "سازمان مجاهدین خلق: پیدایی تا فرجام"، كه توانستم از طريق جستجوگر در تارنمای مٶسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی (جمهوری اسلامی) پيدا كنم در زير بازگوئی ميكنم:

--------------------

در آذر و دی ماه ٬١٣٥٨ مطبوعات و خبرگزاری ها از نامه سناتور ادوارد کندی به امام خمینی (ره) خبر دادند که در جهت تلاش برای آزادی گروگان های سفارت آمریکا در تهران ارسال شده بود. مجاهدین خلق با تیتر طنزآلود "کندی حامی اسلام می شود!!"٬ طی مقاله ای در نشریه رسمی خویش٬ وی را مورد حمله قرار دادند. سر تیتر مندرج در این مقاله چنین بود: "در پشت پرده همه توطئه های علیه ایران٬ دست سرمایه داران و کارتل ها٬ تراکت ها٬ و کورپریشن های عظیم امپریالیستی نهفته است."

در این مقاله، پس از اشاره به فرازهایی از نامه مزبور ادوارد کندی که ضمن آن نوشته بود: "مـا صددرصد حامی جمهوری اسلامی هستیم. من خون خود را به خاطر شما خواهم داد. من هم مانند شما و به راه شما می اندیشم..."٬ ضمن نامگذاری حرکت کندی تحت عنوان "سياست مزوّرانه"، آمده است:

"آیا تعجّب آور و حتّی مضحک نیست که یک سناتورامپریالیست خود راحامی جـمهوری اسلامی قلمداد کند؟... زمانی "ماهیت" اقدامات انسان دوستانه آقای کندی روشن می شود که وقتی تیرش به سنگ خورد٬ به یکباره منکر حتّی تقاضای مالقات ونوشتن نامه به امام خمینی می گردد."

(نشریه مجاهد٬ ش ١٦: ص ٩.١ )

همین نشریه در اردیبهشت ماه ٬١٣٧٢ از پیام "سناتور ادوارد کـندی" بـه راهـپیمایی و تـظاهرات شورای مقاومت رجوی خبر می دهد و از جمله می نویسد: سناتور کندی در پیام خود خطاب بـه جـامعه ایرانیان مقیم ماساچوست٬ با ستایش از تلاشهای آنان برای تحوّل دموکراتیک در ایران٬ از اینکه در روز تظاهرات به علت کار نخواهد توانست برای اعتراض علیه نقض حقوق بشر در ایران حاضر شود٬ اظهار تأسف نموده...

(نشریه مجاهد٬ ش ٢٩٦: ص ٤١)

+
با سپاس فراوان از يار و هم ميهن گرامی ام ذره بین كه به اين نوشته لينك داده اند.

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

با درود بر شما:

اینها با چاپ اینجور کتابها "ذهن" مردم را "باز" میکنند؛ البته اگر این "مردم" بخواهند که با "ذهنیت باز" به مسائل نگاه کنند.


ضرب المثلی داریم که میگوید: "عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد" که بواقع مصداق آنچیزی است که همه ما در آرزویش هستیم!حالا "چاپ" این "نامه" و آن "کتاب" و چیزهای دیگر، بمانند همان "عدو" است و باید ببینیم "خیرات و برکاتش" چگونه خواهد بود؟!آیا باز هم نیازی خواهیم داشت تا دربارهء "انقلاب اسلامی" و چگونگی "سقوط دیکتاتوری" و "برقراری حکومت عدل علی" و "سعادت داشتن رهبری امام" و اینگونه چیزها، سخن برانیم و ادعای "روشنفکری" داشته باشیم؟!

با سپاس از شما که همواره در تلاش یافتن اسناد و مدارک بسیار جالب هستید. اگر میگویم جالب به این خاطر است که تازه با در دست داشتن چنین دلایل و شواهدی هنوز هم برخی از "ایرانیان" ادعا دارند که "انقلاب" شد و "جمهوری مستقل اسلامی" هم شد نتیجه اش!!! آیا این مسئلهء "جالبی" نیست!!!

2:06 AM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

<< Home