Sunday, December 14, 2008

Manouchehr Yazdi-federalism-balkanization-شاهزاده رضا پهلوی

پروژه فروپاشی ایران

بیگانگان به اهداف شان در گام اول دست یافته اند
گام دوم، حرکت به سوی فدرالیسم و پاره پاره کردن ایران
بیگانگان، تجزیه ایران را پشت پرده فدرالیسم پنهان کرده اند
شاهزاده رضا پهلوی، اصول مسلم تاریخی قابل مذاکره نیست


منوچهر يزدی (تارنما / PDF)

"اکنون روزگار سی سال پیش است. یکبار دیگر بازی با دموکراسی با شعار زنده باد حکومت فدرال به روی صحنه آمده ، آن هم با هنر نمایی هنر پیشگان قدیمی، همان هنرمندان و روشنفکرانی که کشور را برای گام دوم آماده کرده اند. سعی کنید آن گونه عمل نمایید که مجبور نشوید سی سال بعد اسناد و مدارک حضور و دخالت بیگانکان را در پروژه ایرانستان از پشت تریبون های آمریکایی فریاد بزنید .... دیگر فریب نخورید و بدانید بر اساس احکام بدون چون وچرای تاریخ ایران، این کشور باید دارای قدرت مرکزی مقتدر باشد تا بتواند با انبوهی از توطئه ها و تجاوزات و سلطه گریها مبارزه و رفع شر کند."

+

Saturday, December 13, 2008

senator edward kennedy's letter to ruhollah khomeini

نامهء سناتور ادوارد كندی به روح الله خمينی

با پوزش از ديركرد در پاسخ به بيننده ای كه در پايان برنامهء ديروز بانو صفاری متن كامل نامهء ادوارد كندی به روح الله خمينی را درخواست كرده بودند، يادآوری ميكنم كه كندی فرستادن چنين نامه ای را در همان روزها تكذيب كرد و اگر رسانه های آمريكائی ‌اين سند را در آن زمان و در جايی بچاب هم رسانده باشند، به دلايلی بسيار روشن ترجيح داده اند آنرا در آرشيوهای اينترنتی خود نگذاشته و به فراموشی بسپارند. ولی بدليل بازتاب گسترده ای كه اين نامه در آن روزها در رسانه های جمهوری اسلامی داشت، متن كامل آن به احتمال زياد همواره در آرشيو رسانه های درونمرزی موجود است و به آن اشاراتی هم ميشود. بخش كوتاهی را از فصل سوم سلسله مقالاتی بنام "سازمان مجاهدین خلق: پیدایی تا فرجام"، كه توانستم از طريق جستجوگر در تارنمای مٶسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی (جمهوری اسلامی) پيدا كنم در زير بازگوئی ميكنم:

--------------------

در آذر و دی ماه ٬١٣٥٨ مطبوعات و خبرگزاری ها از نامه سناتور ادوارد کندی به امام خمینی (ره) خبر دادند که در جهت تلاش برای آزادی گروگان های سفارت آمریکا در تهران ارسال شده بود. مجاهدین خلق با تیتر طنزآلود "کندی حامی اسلام می شود!!"٬ طی مقاله ای در نشریه رسمی خویش٬ وی را مورد حمله قرار دادند. سر تیتر مندرج در این مقاله چنین بود: "در پشت پرده همه توطئه های علیه ایران٬ دست سرمایه داران و کارتل ها٬ تراکت ها٬ و کورپریشن های عظیم امپریالیستی نهفته است."

در این مقاله، پس از اشاره به فرازهایی از نامه مزبور ادوارد کندی که ضمن آن نوشته بود: "مـا صددرصد حامی جمهوری اسلامی هستیم. من خون خود را به خاطر شما خواهم داد. من هم مانند شما و به راه شما می اندیشم..."٬ ضمن نامگذاری حرکت کندی تحت عنوان "سياست مزوّرانه"، آمده است:

"آیا تعجّب آور و حتّی مضحک نیست که یک سناتورامپریالیست خود راحامی جـمهوری اسلامی قلمداد کند؟... زمانی "ماهیت" اقدامات انسان دوستانه آقای کندی روشن می شود که وقتی تیرش به سنگ خورد٬ به یکباره منکر حتّی تقاضای مالقات ونوشتن نامه به امام خمینی می گردد."

(نشریه مجاهد٬ ش ١٦: ص ٩.١ )

همین نشریه در اردیبهشت ماه ٬١٣٧٢ از پیام "سناتور ادوارد کـندی" بـه راهـپیمایی و تـظاهرات شورای مقاومت رجوی خبر می دهد و از جمله می نویسد: سناتور کندی در پیام خود خطاب بـه جـامعه ایرانیان مقیم ماساچوست٬ با ستایش از تلاشهای آنان برای تحوّل دموکراتیک در ایران٬ از اینکه در روز تظاهرات به علت کار نخواهد توانست برای اعتراض علیه نقض حقوق بشر در ایران حاضر شود٬ اظهار تأسف نموده...

(نشریه مجاهد٬ ش ٢٩٦: ص ٤١)

+
با سپاس فراوان از يار و هم ميهن گرامی ام ذره بین كه به اين نوشته لينك داده اند.

Friday, December 05, 2008

16-16th of azar-Shahriar Shafigh-Shahryar Shafiq 3


به ياد والاگهر شهريار شفيق

اين وبلاگ هرگونه تبليغ برای ١٦ آذرماه بعنوان "روز دانشجو" را به تلويزيون فارسی زبان پنتاگون بنام "پارس"، جمهوری اسلامی و نگهبانانش در برونمرز، و "جبهه ملی" و ديگر جيره خواران استيت دپارتمنت واگذار كرده و در سالروز ترور والاگهر شهريار شفيق، ياد اين فرزند دلير ايران زمين و نوه راستين رضاشاه بزرگ را گرامی ميدارد.

يادش گرامی باد.

Tuesday, December 02, 2008

Persian Gulf Islands-United Arab Emirates-Pride

امارات خواستار گفتگو با غارتگران اسلامی درباره جزایر سه گانه ایرانی شد

خبرگزاری مهر

+

"زمانی که کشورهایی مانند امارات و ملحقات اون مانند عجمان افتخار میکردند تمبرهایی چاپ کنند با نقش تخت جمشید و پادشاه ایران."